Deze website maakt gebruik van Cookies. Klik op sluit om volledige functionaliteit van de website te verkrijgen

:

Leerbedrijf MC Reclame

 

De creatieve industrie is een van de belangrijkste sectoren van Nederland. Daarom helpt MC Reclame deze industrie te laten groeien en bloeien. MC Reclame doet dit door optimaal gebruik te maken van zijn kennis en deze door te geven aan diegene waarvan de studierichting op onze branche gericht is en hen op die manier te helpen met hun ontwikkeling.

 

   
imageimageimage
 
     

 

Wat kun je verwachten van MC Reclame als leerbedrijf

 

1. Kiezen en organiseren van leersituaties

Wanneer MC Reclame een leerling gaat begeleiden, bekijken we welke leerdoelen hij/zij aan het einde van een periode moet hebben bereikt. We bekijken samen met de leerling welke opdrachten hij/zij moet uitvoeren en in welke periode dat het beste kan. MC Reclame zorgt ervoor dat alle voorwaarden aanwezig zijn om de opdrachten uit te voeren. We bieden een goede werkplek voor de leerling.

2. Geven van feedback over het handelen van de leerling

Als vastgesteld is welke opdracht de leerling gaat uitvoeren, bespreekt MC Reclame deze vooraf met de leerling. MC Reclame geeft aanwijzingen hoe de opdracht uitgevoerd moet worden. Verder kijk MC Reclame hoe de leerling de opdracht aanpakt en wordt er feedback gegeven op datgene wat de leerling doet, zodat hij weet wat goed of fout is.

3. Bewaken van de voortgang in het leer- en ontwikkelproces van de leerling

Begeleiding vereist dat de vorderingen van de leerling regelmatig bijgehouden worden. Daarom wordt na elke opdracht de uitvoering ervan met de leerling besproken. Zo laat MC Reclame de leerlingen weten wat goed is gegaan en wat minder goed ging, zodat ze weten hoe ze verder moeten.
Op een wat langere termijn houd MC Reclame in de gaten of de leerlingen vorderingen maken. Of ze bijvoorbeeld steeds sneller door hebben hoe iets moet. Of ze technieken leren beheersen. Of ze hun werk netjes afleveren enzovoort. MC Reclame let hierbij ook steeds op of de leerlingen zelfstandiger worden. Deze vorderingen bespreekt MC Reclame regelmatig met de leerlingen.

4. Bieden van sociaal-emotionele ondersteuning

Naast het bewaken van het leerproces, is het belangrijk ook aandacht te schenken aan ervaringen van de leerling. Deze kunnen betrekking hebben op de werksituatie: vindt de leerling het moeilijk? Durft hij vragen te stellen? Ook ervaringen en gevoelens die bijvoorbeeld te maken hebben met de relatie met collega's horen hier bij. Voelt de leerling zich op zijn gemak tussen de andere werknemers? Als bijvoorbeeld blijkt dat de leerling het niet zo goed kan vinden met een collega, dan bekijkt MC Reclame hoe we de leerling kunnen helpen deze relatie te verbeteren.

 

 
Ga naar boven